Projekto “English through Media Literacy” dalis – integruota biologijos ir anglų kalbos pamoka

Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos pedagogai nuolat dalyvauja įvairiose veiklose: atnaujina ir gilina savo mokomųjų dalykų žinias, dalyvauja profesinių kompetencijų tobulinimo seminaruose, inicijuoja ir vykdo projektines veiklas. Gimnazijos mokytojai noriai ir aktyviai siekia gerinti asmeninius gebėjimus.

Praeitų metų spalio mėnesį švietimo įstaigos mokytojai gavo kvietimus dalyvauti nemokomuose 80 ak. val. anglų kalbos ir medijos raštingumo mokymuose “English through Media Literacy”. Kandidatai atliko anglų kalbos mokėjimo lygio testą, kuris turėjo atitikti ne žemesnį nei B1 lygį. Projektas yra finansuojamas JAV Ambasados Vilniuje (U.S. Embassy Vilnius), remiamas Tarptautinės JAV vyriausybės remiamų edukacinių ir kultūrinių mainų programų dalyvių organizacijos (“International Exchange Alumni”) bei vykdomas Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacijos (LAKMA).

Mūsų gimnazijos biologijos mokytoja Jolanta Šalkovska turėjo galimybę tapti šio projekto dalyve. Pusę metų trunkančiuose mokymuose dalyviai, mokytojos ekspertės Kristinos Urbonienės dėka, tobulino savo anglų kalbos kalbėjimo, gramatikos bei klausymo įgūdžius. Viso mokymo metu buvo vykdomi susitikimai su garbingais svečiais: JAV ambasados viešųjų reikalų pareigūno padėjėja C. Nettleton, VU dėstytoju asist. dr. A. Mastandrea, VDU Viešosios komunikacijos katedros vedėja prof. dr. K. Juraite, VU TSPMI lektore, skaitmeninio elektroninio naujienlaiškio „Aš manau“ redaktore G. Biržyte. Susitikimų metu buvo akcentuojama moksleivių kritinio mąstymo ugdymo svarba ir diskutuojama apie būtinybę mokėti atskirti melagienas („fake news“) ir dezinformaciją. Įgytas medijų raštingumo bei anglų kalbos žinias biologijos mokytoja panaudos inovatyvių biologijos pamokų kūrimui, biologinių skaitmeninių mokymo programų diegimui ugdymo procese ir t.t.

Besibaigiančius mokymus vainikavo balandžio 27 dieną vykusi integruota anglų kalbos ir biologijos pamoka. Vyr. biologijos Jolanta Šalkovska bendradarbiaudama su vyr. anglų kalbos mokytoja Božena Vincaitiene sukūrė metodinę medžiagą apie tai, kokiu būdu galima atskirti tikrą informaciją apie Covid-19 virusą. Per integruotą pamoką mokiniai lavino turimus anglų kalbos įgūdžius bei biologijos žinias apie virusų sandarą ir jų plitimo būdus. Pamokos metu buvo aiškinama, kodėl yra svarbu mokėti atskirti dezinformaciją ir netikras naujienas. Mokinai buvo skatinami kritiškai vertinti įvairaus pobūdžio informaciją, nuolat juos lyginti ir tikrinti. Dirbdami grupėse moksleiviai turėjo galimybę atskirti melagienas, surasti tiesą atitinkančius faktus.

Mokytojos J. Šalkovskos vardu nuoširdžiai dėkojame “English through Media Literacy” projekto organizatoriams ir vykdytojams už galimybę tobulėti. Tikimės, kad šis naudingas projektas ateityje bus tęsiamas.