Mazovijos vaivadijos maršalkos vizitas mūsų gimnazijoje

Balandžio 22 d. mūsų gimnazijoje lankėsi garbingų svečių delegacija, vadovaujama Mazovijos vaivadijos maršalkos Adamo Struziko. Delegacijoje taip pat buvo Mazovijos vaivadijos maršalkos sekretorius Emil Sawicki, Lenkų asociacijos „Wspólnota Polska” valdybos narys Sebastian Jaworowski, Lenkų asociacijos „Wspólnota Polska” valdybos biuro direktorė Tatjana Čepukoit ir Vilniaus mero pavaduotoja Edyta Tamošiūnaitė.

Vizitas buvo suplanuotas Lenkų asociacijos „Wspólnota Polska” iniciatyva, siekiant susipažinti su įstaigos veikla ir poreikiais. Susitikimo metu svečiai apžiūrėjo atnaujintą naują sporto kompleksą, atnaujintas ir naujausiomis technologijomis  aprūpintas klases. Gimnazijos direktorė pristatė turtingą mokyklos istoriją ir papasakojo apie tai, kuo gyvename šiandien. Gimnazija aktyviai dalyvauja puoselėjant lenkiškąją tapatybę ir dalyvauja Lenkų asociacijos „Wspólnota Polska” iniciatyvose. Dalyvaudami tokiuose projektuose kaip “Kartu už švietimą”, “Mokykla 6.0” ir bendradarbiaudami su Mazovijos vaivadijos mokyklomis, siekiame, kad mūsų bendros istorijos puslapiai taptų artimesni abiejų šalių jaunimui.

Savo ruožtu didžiausios Lenkijoje Mazovijos vaivadijos maršalka Adamas Struzikas pareiškė norą bendradarbiauti su mūsų gimnazija.

Nuotraukos Valdemar Doveiko