Atvirai apie Lietuvos laisvę su Česlav Okinčic

Kovo 11-oji – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena – jau seniai praėjo, tačiau jos minėjimas dar tęsiasi.

Ia klasės mokinys Adam Novicki turėjo galimybę susitikti su Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo akto signataru Česlav Okinčic. Šis susitikimas labai prasmingas, nes gerbiamas signataras baigė mūsų gimnaziją. Adam nupiešė ir įteikė gerbiamam signatarui doodle stiliumi pieštą jo portretą. Savo piešiniu Adam norėjo pavaizduoti bent dalį gerbiamo Česlav Okinčic veiklų ir nuopelnų Lietuvai. 

Gerbiamas Česlav Okinčic yra apdovanotas ne vienu medaliu ir ordinu. Jam įteiktas Lietuvos nepriklausomybės medalis, Gedimino ordino Komandoro kryžius, Lenkijos Atgimimo ordino Komandoro kryžius, Didysis Kryžius, Lenkijos Respublikos kultūros ministro medalis ,,Zasłuźony dla Kultury Polskiej” (nusipelnęs Lenkijos kultūrai), Lenkijos Respublikos Nepriklausomybės Komandoro kryžiaus ordinas su žvaigžde ir kiti apdovanojimai. Adam pasidomėjo, kaip atrodo šie apdovanojimai ir savo piešinyje stengėsi juos atvaizduoti kuo tiksliau.

Gerbiamas signataras turi begalę veiklų: Vilniaus universitete (VU) Teisės fakultete įgijęs teisininko kvalifikaciją dirba advokatu, 1990-1992 m. m. buvo Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos (Atkuriamojo Seimo) narys, 2004-2009 m. m. Lietuvos Respublikos prezidento patarėjas, 2006-2008 ir 2008-2009 m. m. Lietuvos Respublikos ministro pirmininko patarėjas ryšiams su kaimyninėmis valstybėmis, nuo 2001 m. nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius, Lietuvos golfo federacijos prezidentas, Vilniaus universiteto (VU) tarybos narys. Norėdamas pavaizduoti, koks užimtas gerbiamas signataras, Adam pavaizdavo jį bėgantį.

Susitikimas įvyko signataro advokatų kontoroje, kurioje Česlav Okinčic ir Adam jaukiai ir ilgai pasikalbėjo, nusifotografavo. Gerbiamas Česlav Okinčic įteikė Adam ir jo lietuvių kalbos mokytojai Ievai Čereškaitei po knygą ,,Atvirai apie Lietuvos laisvę”, kurioje aprašomas signataro gyvenimas ir pasiekimai.

Džiugu, kad mūsų mokykla garsėja tokiais šviesiais ir garbingais žmonėmis.