Globėjo diena gimnazijoje

Kovo 19 dieną švenčiame gimnazijos globėjo Juzefo Ignacijaus Kraševskio mirties metines. Šia proga 6b ir 8b klasių mokiniai per lenkų kalbos pamokas (mok.  Joana Szczyglovska) dalyvavo lauko žaidime, kurio tikslas buvo surasti gimnazijos teritorijoje esančias globėjo atminimo vietas. O 7b ir Ia klasių mokiniai per lenkų kalbos pamokas (mok. Regina Pašuta) turėjo užsiėmimus „žaliojoje klasėje“ ir gimnazijos muziejuje. Muziejaus saugotoja Teresa Brazevič supažindino mokinius su globėjo biografija ir jo kūrybai skirta paroda.