Mokytojų stažuotė Estijoje

Lapkričio 11-13 dienomis mokytojų komanda iš mūsų gimnazijos stažavosi Estijoje. Stažuotės tikslas – taikant individualizuotus mokymo metodus, pažangą ir individualius tobulėjimo planus įgyti patirties vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus bei susipažinti su ugdymo įstaigomis, kurių aplinka palanki kiekvieno mokinio ugdymui.

Programa buvo sukurta siekiant padėti pedagogams įgyti žinių ir pasisemti gerosios patirties, kaip individualizuoti ugdymą, naudoti mokytis padedantį vertinimą, formuojamojo vertinimo būdus ir formas bei mokinių pasiekimų ir pažangos matavimo praktines procedūras.

Vykdydami stažuotės programą mokytojai lankėsi įvairiose Tartu ir Talino miestų ugdymo įstaigose, tačiau daugiausia dėmesio buvo skirta pradinėms ir vidurinėms mokykloms.

Užsienio praktika yra vienas iš „Kokybės krepšelio“ programos, kurią gimnazija įgyvendina nuo 2020 metų rugsėjo mėnesio, elementų.