Wyjazd stażowy nauczycieli do Estonii

11-13 listopada zespół nauczycieli z Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego miał wyjazd stażowy do Estonii. Celem stażu było zdobycie doświadczenia w ocenie postępów i osiągnięć uczniów oraz zapoznanie się z instytucjami oświatowymi, których środowiska sprzyjają edukacji każdego ucznia poprzez stosowanie zindywidualizowanych metod nauczania, postępów i indywidualnych planów rozwoju.

Program zakładał pomoc nauczycielom w zdobyciu wiedzy i dobrych praktyk w korzystaniu z oceniania opartego na uczeniu się, możliwościach oceniania kształtującego, formach obserwacji uczenia się, narzędziach do mierzenia postępów oraz ocenie osiągnięć uczniów i uczenia się.

W ramach programu nauczyciele zwiedzili różne instytucje oświatowe w miastach Tartu i Tallinie, ale najwięcej uwagi poświęcono szkołom podstawowym i gimnazjom.

Staż zagraniczny jest jednym z elementów programu „Kokybės krepšelis”, który gimnazjum realizuje od września 2020 roku.