Gražinos Langovskos premijos įteikimo ceremonija

Asociacijos „Wspólnota Polska“ iniciatyva buvo įsteigta Gražinos Langovskos premija. 2021 m. spalio 25 d. Varmijos-Mozūrijos vaivadijos įstaigoje Olštyne vyko jos įteikimo ceremonija ir atminimo lentos, skirtos iškiliai mokytojai ir švietimo kuratorei, profesinės sąjungos „Solidarumas“ aktyvistei ir narei, Lenkijos seimo narei atminti, atidengimas.

Akimirkos išskirtinumą pagerbė vicepremjeras Jaroslavas Kačynski ir ministras pirmininkas Mateušas Moraveckis, taip pat daugybė garbių svečių ir Gražinos Langovskos šeimos nariai.

Ceremonijos metu garbė pasirodyti atiteko ir mūsų gimnazijos mokinėms Elžbietai Rosovskai (IIb kl.) ir Dominikai Šapelytei (8a kl.).

Mūsų gimnazija dėkoja asociacijos „Wspólnota Polska“ prezidentui Dariui Piotrui Bonislavskiui už pakvietimą.