Europos kalbų diena

Europos Taryba paskelbė rugsėjo 26 dieną – Europos kalbų diena. Mūsų gimnazijoje buvo organizuotos įvairios veiklos, skirtos Europos kalbų dienai. Mokyklos pedagogai  ir mokiniai  noriai dalyvavo įvairiuose renginiuose.

     Lietuvių kalbos mokytojos paskatino mokinius dalyvauti Europos kalbų dienos fantastinio apsakymo kūrimo bei vertimo konkurse „Kalbos fantazija“. Savo žinias   norėjo išbandyti mokiniai iš įvairiausių Lietuvos mokyklų. Užduotys nebuvo lengvos, nes reikėjo lietuviškai parašyti fantastinį apsakymą ir išversti į kitą ES oficialią kalbą. Komisijai teko vertinti daugiau kaip šimtą tekstų.  Mokinių darbai paskelbti KTU puslapyje https://shmmf.ktu.edu/mokykloms/europoskalbudiena/konkursas.

      III klasių mokinės Rutkovska Natalija, Valiučko Emilija, Balachovičiūtė Emilija, IIa klasės mokiniai Ravdo Agnieška, Tripuckij Nikita, Novickaja Kotryna, Ib klasės mokiniai Boguška Katažyna, Jundo Viktorija išbandė savo apsakymo  kūrimo bei vertimo rašymo gebėjimus (mokytojos Joana Čereškienė ir Renata Slavinskienė).Visi mokiniai buvo pakviesti dalyvauti Europos kalbų dienos konferencijoje ir išgirdo komentarus, kaip kurti apsakymą. Vertinimo komisijos nariai aptarė geriausius mokinių  darbus, pasidžiaugė siužetų įvairove. IIa klasės mokinių fantastinis apsakymas „Pirmieji žodžiai“ buvo  įvertintas gerai ir komanda pakviesta dalyvauti Europos kalbų dienos protmūšyje. IIa klasės mokiniai Ravdo Agnieška, Tripuckij Nikita, Videvič Valerij, Žalnerovič Arnold gilinosi į sudėtingus protų mūšio  klausimus, bandė įminti  Europos kalbų paslaptis.