Visuotinė atvirų durų diena tėvų darbovietėse „Šok į tėvų klumpes“

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras šešerius metus inicijuoja visuotinę atvirų durų dieną tėvų darbovietėse „Šok į tėvų klumpes“. Sėkmingas profesijos pasirinkimas ir asmens karjera yra ne tik mokinio, bet ir jį supančių asmenų (tėvų, globėjų, mokyklų vadovų, mokytojų, karjeros specialistų ir busimų darbdavių) rūpestis. Mokiniui, priimančiam sprendimus, susijusius su profesijos pasirinkimu ir įsidarbinimu, svarbu susipažinti su savo tėvų, globėjų, artimųjų profesine veikla ir taip plėtoti savo karjeros kompetencijas. Dėl šios priežasties ypač reikšmingas yra visų dalyvių bendradarbiavimas, padedantis mokiniui įsivardinti motyvuotus gyvenimo bei profesinės veiklos tikslus ir jų realizavimo būdus.

Dėkojame mūsų gimnazijos mokinių tėveliams už bendradarbiavimą! Šiandien susipažinsime su labiausiai aktualiomis profesijomis.

Medžiagą sukūrė karjeros ugdymui konsultantė Tatjana Koženevska.

Projektas ,,Šok į tėvų klumpes“