Powszechny Dzień Otwartych Drzwi do miejsc pracy rodziców pt. „Šok į tėvų klumpes”

Od 6 lat Litewskie Centrum Edukacji Nieformalnej Uczniów inicjuje powszechny Dzień Otwartych Drzwi do miejsc pracy rodziców pt. „Šok į tėvų klumpes”.

Pomyślny wybór kariery zawodowej i kariera osobista są przedmiotem troski nie tylko ucznia, ale także jego otoczenia (rodziców, opiekunów, dyrektorów szkół, nauczycieli, specjalistów ds. kariery i przyszłych pracodawców). Ważne jest, aby uczeń podejmujący decyzje związane z wyborem zawodu i zatrudnienia zapoznał się z działalnością zawodową swoich rodziców, opiekunów i bliskich, a tym samym rozwijał swoje kompetencje zawodowe. Z tego powodu szczególnie ważna jest współpraca wszystkich uczestników, pomagająca uczniowi w określeniu zmotywowanych celów życiowych i zawodowych oraz sposobów ich osiągnięcia.

Dziękujemy rodzicom naszych gimnazjalistów za współpracę! Dzisiaj zapoznamy się z najbardziej aktualnymi zawodami.

Materiał przygotowała doradca ds. kształcenia zawodowego Tatjana Korzeniewska.

Projekt ,,Šok į tėvų klumpes“