„Skraidantis konsultavimo centras online“ mūsų gimnazijoje

Šiais mokslo metais direktorės Gelenos Juchnevič iniciatyva mūsų gimnazija dalyvavo „Skraidantis konsultavimo centras online“ projekte, kurį organizavo ORPEG (Lenkijos švietimo užsienyje plėtros centras). Projekto tikslas buvo atlikti išsamius moksleivių diagnostinius testus psichologijos, logopedijos, kineziterapijos/sensorinės integracijos atžvilgiu.

Pirmiausia buvo organizuota mokymo sesija mūsų pedagogams, kurios tikslas buvo suteikti gaires ir patarimus dirbant su vaikais ir supažindinti su tyrimo metodika ir standartais. Mokymus vedė aukštos kvalifikacijos specialistai iš Lenkijos: psichologas, neurologas ir sensorinės integracijos specialistas.

Projekte dalyvavo 23 mūsų mokyklos mokiniai. Susidomėjimas buvo labai didelis. Tiems, kurie pateikė paraišką dalyvauti projekte, auklėtojai, mokyklos psichologas bei logopedas paruošė charakteristikas ir užpildė reikiamas formas.

Mokiniai ir jų tėvai turėjo online susitikimus su specialistais. Vykdant projektą, po tyrimo buvo parengtos kiekvieno vaiko ataskaitos, įskaitant rekomendacijas ir gaires mokytojams bei tėvams.

Paskutiniame projekto etape įvyko keli susitikimai, skirti mūsų mokyklos mokytojams, siekiant paremti ugdymosi poreikių turinčius mokinius. „Skraidančio konsultavimo centro“ specialistai pabrėžė, kad ankstyvas vaikų ir paauglių specialiųjų vystymosi, ugdymosi poreikių nustatymas ir tiksli diagnozė yra pagrindas užtikrinti jų harmoningą vystymąsi skatinančias sąlygas.