Karantino sąlygos mokykloje ir vaikams nuo 6 metų amžiaus

Būtinos ugdymo organizavimo sąlygos reglamentuojamos šiuo teisės aktu: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/50842c80203f11eb9604df942ee8e443?jfwid=-1n2mj8iy2&fbclid=IwAR2hkcbE5I72M4KWWcA7ejpaVL3bH4GiCL24rh2zZ8L1A8MIeZcoghvHJzg Svarbiausia informacija: Nuo 2020 m. lapkričio 9 d. iki 2020 m.