„Latająca poradnia online” w naszym gimnazjum

W tym roku szkolnym z inicjatywy dyrektor Heleny Juchniewicz gimnazjum wzięło udział w projekcie „Latająca poradnia online”, zorganizowanym przez ORPEG (Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą). Projekt miał na celu przeprowadzenie szczegółowych badań diagnostycznych uczniów pod kątem psychologicznym, logopedycznym, fizjoterapeutycznym / integracji sensorycznej.

Wstępnie została zorganizowana sesja szkoleniowa dla kadry pedagogicznej mająca na celu przekazanie wytycznych i porad w pracy z dziećmi oraz zapoznanie z metodologią prowadzonych badań i standardami postępowania. Szkolenia przeprowadzili wysoko wykwalifikowani specjaliści z Polski: psycholog, neurologopeda oraz specjalista integracji sensorycznej.

W projekcie wzięło udział 23 uczniów naszej szkoły. Zainteresowanie było bardzo duże. Dla tych, kto się zgłosił wziąć udział w projekcie, wychowawcy oraz szkolny psycholog, logopeda przyszykowali charakterystyki i wypełnili niezbędne formularze.

Uczniowie oraz ich rodzice mieli ze specjalistami spotkania online. W ramach projektu po przeprowadzonych badaniach dla każdego dziecka zostały opracowane raporty obejmujące rekomendacje oraz wskazówki dla nauczycieli i rodziców.

Na końcowym etapie projektu odbyło się kilka spotkań dla kadry pedagogicznej naszej szkoły pod kątem wsparcia uczniów z potrzebami edukacyjnymi. Specjaliści z „Latającej poradni” podkreślili, iż wczesne wykrywanie i trafne diagnozowanie specjalnych potrzeb rozwojowych oraz edukacyjnych dzieci i młodzieży stanowią podstawę do dbałości o zapewnianie im warunków sprzyjających harmonijnemu rozwojowi.