Tarptautinė tolerancijos diena

Lapkričio 16 d. visame pasaulyje minima Tarptautinė tolerancijos diena, kurią 1995 m. gruodžio 12 d. UNESCO iniciatyva nustatė Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja. Tolerancijos, pakantumo, pagarbos ir gebėjimo suprasti kitus skatinimas yra būtinas atmosferai, palankiai kultūrinei įvairovei, sukurti.  

Šiai svarbiai dienai paminėti mūsų gimnazijos pradinių klasių mokiniai parengė meno darbų parodą.