Międzynarodowy Dzień Tolerancji

16 listopada na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 roku, z inicjatywy UNESCO. Promocja tolerancji i poszanowania ma istotne znaczenie w tworzeniu atmosfery sprzyjającej akceptowaniu odmienności kulturowej.

Uczniowie klas początkowych naszego gimnazjum przyszykowały wystawę prac plastycznych, by upamiętnić ten ważny dzień.