Karantino sąlygos mokykloje ir vaikams nuo 6 metų amžiaus

Būtinos ugdymo organizavimo sąlygos reglamentuojamos šiuo teisės aktu: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/50842c80203f11eb9604df942ee8e443?jfwid=-1n2mj8iy2&fbclid=IwAR2hkcbE5I72M4KWWcA7ejpaVL3bH4GiCL24rh2zZ8L1A8MIeZcoghvHJzg

Svarbiausia informacija:

 • Nuo 2020 m. lapkričio 9 d. iki 2020 m. lapkričio 27 d., paskelbus karantiną, vaikai, kurie ugdomi  pagal ikimokyklinio,  priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas taip pat specialiosiose mokyklose ir bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse ugdomi mokiniai lankys darželius ir mokyklas įprastai, o 5-12 klasių mokiniai mokosi nuotoliniu būdu.
 • Neformalusis vaikų švietimas gali būti vykdomas nuotoliniu būdu arba, jei tai neįmanoma, bus stabdomas.  Neformaliojo vaikų švietimo programos galės vyks įprastai tose mokyklose, kuriose neformalusis švietimas yra arba tos mokyklos ugdymo plano arba visos dienos mokyklos veiklos dalis, t. y. vyks tose pačiose klasėse. Neformaliojo vaikų švietimo programos taip pat vykti įprastai, jeigu užsiėmimai bus organizuojami lauke, ką labai skatina Vilniaus miesto savivaldybė, kuo daugiau laiko praleisti lauke.
 • Leidžiami ir individualūs mokymai, kai užsiėmimuose dalyvauja mokytojas ir vienas mokinys. Kontaktiniu būdu galės vykti tos neformaliojo vaikų švietimo programos, kurios vykdomos mokytojo, dirbančio tik su viena, ne didesne kaip 5 mokinių grupe, ir tik vienoje įstaigoje, patalpose užtikrinant 10 m2 plotą vienam besimokančiajam – šios sąlygos galioja ir neformaliajam suaugusiųjų švietimui ir neformaliajam profesiniam mokymui; kitu atveju jis organizuojamas nuotoliniu būdu arba bus stabdomas.
 • Būtina dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones 
  (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (pagal 2020 m. lapkričio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą, vaikai, kurie ugdomi  pagal ikimokyklinio,  priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, KAUKIŲ DĖVĖTI NEPRIVALO, TAČIAU JŲ DĖVĖJIMAS YRA REKOMENDUOJAMAS); Naujausia informacija: kaukių leidžiama nedėvėti vaikams, ugdomiems pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas, jiems esant ugdymo įstaigoje ir jos teritorijoje.

V_2543_Del ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo organizavimo butinu salygu pakeitimo

V-2544 Del pradinio ugdymo organizavimo butinu salygu pakeitimo

 • Rekomenduojama dėvėti skydelį asmenims, turintiems neįgalumą bei dėl savo sveikatos būklės negalintiems dėvėti kaukių ar jei  jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei;
 • Rekomenduojama nevykdyti kontaktiniu būdu interaktyvių veiklų, kurių negalima atlikti dėvint kaukes (pvz., susijusių su sportu, dainavimu, šokimu ir pan.). O jei vykdoma, tarp mokinių turi būti užtikrinamas ne mažesnis nei 2 metrų atstumas;
 • Prie įėjimo į švietimo įstaigą mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), darbuotojams ir kitiems asmenims turi būti pateikta informacija apie nustatytus reikalavimus dėvėti kaukes;
 • Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. Tokiu atveju rekomenduojama dėvėti veido skydelį.

Primename, kaip saugiai reikia dėvėti medicininę ir daugkartinė veido kaukes (pridėta). Taip pat rekomenduojame:

 • esant galimybei turėtų pakaitinę daugkartinio dėvėjimo veido kaukę. Jei naudojama nauja veido kaukę, nedėvimą svarbu laikyti uždarame maišelyje;
 • vienkartinėms kaukėms sudrėkus, jas rekomenduojama keisti kas 4 valandas, o po kiekvieno naudojimo reikia išmesti uždarą šiukšliadėžę.

Pastaba: visa su karantinu susijusi informacija bus nuolat atnaujinama.

Svarbu paminėti:

DĖL-UGDYMO-PROCESO-ORGANIZAVIMO-SAVIVALDYBĖS-BENDROJO-UGDYMO-MOKYKLOSE-KARANTINO-SĄLYGOMIS

Kaip-saugiai-deveti-daugkartine-veido-kauke

kaip-saugiai-deveti-vienkartine-medicinine-kauke