Warunki kwarantanny w szkole i dla dzieci od 6 roku życia

Warunki niezbędne do organizacji kształcenia w okresie kwarantanny reguluje następujący akt prawny: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/50842c80203f11eb9604df942ee8e443?jfwid=-1n2mj8iy2&fbclid=IwAR2hkcbE5I72M4KWWcA7ejpaVL3bH4GiCL24rh2zZ8L1A8MIeZcoghvHJzg

Ważna informacja:

  • Od 9 listopada do 27 listopada 2020 roku po ogłoszeniu przez Rząd RL kwarantanny, dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych, a także w szkołach specjalnych i oddziałach specjalnych w szkołach ogólnokształcących będą normalnie uczęszczać do ​​przedszkoli i szkół, a uczniowie klas 5-12 mają nauczanie zdalne.
  • Edukacja nieformalna jest również organizowana zdalnie lub, jeśli nie będzie to możliwe, zostaje zawieszona. Programy edukacji nieformalnej dla dzieci będą mogły odbywać się normalnie w tych szkołach, w których edukacja nieformalna jest częścią programu nauczania lub zajęć w grupach dnia przedłużonego, tzn. będzie się odbywała w tej samej klasie. Edukacja nieformalna również może się odbywać w zwykłym trybie, jeśli zajęcia są organizowane na świeżym powietrzu. Samorząd m. Wilna zaleca, aby dzieci jak najwięcej czasu spędzały na świeżym powietrzu.  
  • Dozwolone są również zajęcia indywidualne, gdy w zajęciach uczestniczy nauczyciel i jeden uczeń. Edukacja nieformalna może być realizowana przez nauczyciela w pomieszczeniach dla grup do 5 dzieci, gdy na jednego z nich przypada 10 metrów kwadratowych. To samo dotyczy zajęć dla dorosłych i szkolenia zawodowego. W przeciwnym razie edukacja nieformalna jest organizowana zdalnie lub zostaje zawieszona.  
  • We wszystkich miejscach publicznych należy nosić zasłaniające usta i nos środki ochronne (maski ochronne, respiratory lub inne środki). Zgodnie z rozporządzenem Rządu RL z dnia 11 listopada 2020 roku, dzieci powyżej 6. roku życia w procesie kształcenia przedszkolnego, wczesnoszkolnego i początkowego MOGĄ NIE NOSIĆ MASEK OCHRONNYCH, ALE JEST TO ZALECANE). Aktualna informacja: maseczki mogą nie zakładać dzieci w procesie kształcenia przedszkolnego, wczesnoszkolnego i początkowego, gdy przebywają w placówce oświatowej i na jej terenie.

V_2543_Del ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo organizavimo butinu salygu pakeitimo

V-2544 Del pradinio ugdymo organizavimo butinu salygu pakeitimo

  • Masek mogą nie wkładać osoby uprawiające sport na zewnątrz bądź zawodowi sportowcy i sędziowe na zawodach, a także osoby będące na zewnątrz, dla których nie jest możliwe świadczenie niektórych usług, gdy są one w masce. Wyjątek dotyczy również osób niepełnosprawnych, które nie mogą nosić maski ze względu na stan zdrowia.
  • Nie zaleca się prowadzenia zajęć w sposób kontaktowy, których nie można wykonywać w masce (np. związane ze sportem, śpiewem, tańcem itp.). W przypadku prowadzenia jednak takich zajęć między uczniami należy zachować odległość co najmniej 2 metrów;
  • Przy wejściu do placówki edukacyjnej dla uczniów, ich rodzice (opiekunowie), pracownicy i inne osoby muszą otrzymać informacje na temat wymagań dotyczących noszenia masek;

Przypominamy, jak bezpiecznie nosić maski medyczne i wielokrotnego użytku (w załączniku poniżej).

Zalecamy również:

  • W miarę możliwości mieć dodatkową maskę wielokrotnego użytku. Jeśli używana jest nowa maska na twarz, wykorzystaną należy przechowywać w szczelnie zamkniętej torebce.
  • Zwykle maseczki jednorazowe zaleca się wymieniać co 4 godziny, a po każdym zużyciu wyrzucić do zamkniętego kosza.

Uwaga: o wszystkich zmianach związanych z kwarantanną będziemy informować na bieżąco.

Ważne:

DĖL-UGDYMO-PROCESO-ORGANIZAVIMO-SAVIVALDYBĖS-BENDROJO-UGDYMO-MOKYKLOSE-KARANTINO-SĄLYGOMIS

Kaip-saugiai-deveti-daugkartine-veido-kauke

kaip-saugiai-deveti-vienkartine-medicinine-kauke