Tolimesnis mūsų gimnazijos remonto darbų etapas

Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija – tai įstaiga, kurioje 7-18 metų moksleiviai įgyja vidurinį išsilavinimą. Mes turime ikimokyklinę klasę. Gražia dovana, šventės „Mikołajki“ proga, mūsų gimnazijai buvo penkių klasių renovacija bei naujo kabineto atidarymas. Šiame kabinete bus ugdomos IT, skaitmeninės, socialinės ir pilietinės kompetencijos, plėtojamos diskusijos. Mūsų mokyklai tai turi didelę reikšmę – keliamas gimnazijos prestižas. Naujuose kabinetuose įrengti kompiuteriai, projektoriai (nuosavi ištekliai) su energiją taupančiu apšvietimu ir nauja elektros instaliacija. Visa tai skatina mokymosi atmosferą. Trys suremontuoti koridoriai leis mums įkūrti garsių mūsų absolventų paveikslų galeriją, kurios šūkis bus: „Ir mes esame atsakingi už mokyklą“. Po renovacijos mokykla turi reprezentacinį sparną su įstaigos pasiekimais. Taip pat buvo sudarytos palankios sąlygos nulinei klasei, kurią lanko 5–6 metų vaikai. Atnaujintas sanitarinis mazgas, taip sudaromos palankios sąlygos praleisti visą dieną mokykloje.

Labai džiaugiamės, kad šią dieną mūsų mokyklą aplankė Edyta Tamošiūnaitė, Vilniaus mero pavaduotoja ir Alina Kovalevska, Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus patarėja švietimo klausimais, su kuriomis planavome mokyklos ateitį ir plėtrą, o mokiniai padėkojo Vilniaus miesto tarybai už paramą. Gimnazijos bendruomenė yra dėkinga Dariušui Piotrui Bonislavskiui, „Wspólnota Polska“ asociacijos prezidentui už bendro projekto „J. I. Kraševskio gimnazijos remontas“ finansavimą.

Mūsų įstaiga nestovi vietoje. Šiais metais konkurse „Geriausia mokykla, geriausias mokytojas” buvo apdovanoti 5 mokytojai, o už dalyvavimą projektuose gimnazija tapo laureate. Gruodžio 4–6 dienomis vyko mokyklos plėtros projekto dalis, kurios metu buvo analizuojamos mokymo problemos, mokinių aktyvinimo metodai ir mokyklos bendruomenės bendravimas. Lektorė Kinga Maciaszczyk, Mokytojų rengimo centro prie asociacijos „Wspólnota Polska“ patarėja, vedė užsiėmimus „Stipri komanda kaip efektyvaus mokymo šaltinis“.