Wyremontowano kolejne pomieszczenia naszego gimnazjum

Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego to placówka, w której uczniowie w wieku 7-18 lat otrzymują wykształcenie średnie. Mamy klasę przedszkolną. Pięknym prezentem dla gimnazjum na Mikołajki było wyremontowanie kolejnych 5 sal lekcyjnych, zbudowanie nowego pomieszczenia, w którym będą rozwijane kompetencje informatyczne, cyfrowe, będą odbywały się dyskusje, rozwijane kompetencje społeczne i obywatelskie. Dla naszej szkoły ma to ogromne znaczenie, podnosi prestiż gimnazjum. Nowe sale edukacyjne zostały wyposażone w komputery, rzutniki (środki własne) z energooszczędnym oświetleniem, nową instalacją elektryczną. Wszystko to sprzyja atmosferze uczenia się. Trzy wyremontowane korytarze pozwolą rozmieścić galerię prac malarskich naszych zasłużonych absolwentów pod hasłem: ,,I my odpowiadamy za szkołę”.  Szkoła po remoncie  ma skrzydło reprezentacyjne z wynikami placówki. Zostały również stworzone warunki dla klasy zerowej, do której uczęszczają dzieci od 5 do 6 lat, remont instalacji sanitarnych sprzyja wygodnym warunkom spędzania całego dnia w szkole.

Bardzo nam miło, że w tym dniu św. Mikołaja  naszą placowkę odwiedziły Edyta Tamošiūnaitė, wicemer m. Wilna i Alina Kowalewska, doradca ds. oświaty dyrektora  administracji w stołecznym samorządzie, z którymi razem planowaliśmy przyszłość i rozwój szkoły,  a uczniowie dziękowali  za wsparcie ze strony Samorządu miasta Wilno. Społeczność gimnazjum jest wdzięczna Dariuszowi Piotrowi Bonisławskiemu, prezesowi Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” za współfinansowanie projektu „Remont Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie”, który jest współfinansowany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Nasza placówka nie stoi w miejscu. W tym roku w konkursie ,,Najlepsza szkoła, najlepszy nauczyciel” mamy nagrodzonych 5 nauczycieli, za udział w projektach szkoła zdobyła wyróżnienie W dniach 4-6 grudnia odbyły się u nas zajęcia w ramach projektu rozwojowego szkoły, podczas których poruszono tematy nauczania problemowego i aktywizujących metod nauczania oraz komunikacji społeczności szkoły. Prowadząca Kinga Maciaszczyk,  doradca Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska przeprowadziła zajęcia „Mocny zespół jako źródło efektywnego nauczania“.