II klasės gimnazistai išbandė elektroninius socialinių mokslų ir gamtos mokslų testus

Posted by

2018 m. balandžio 30 d. II klasės gimnazistai atliko Nacionalinio egzaminų centro (NEC) parengtus integruotus socialinių mokslų ir gamtos mokslų testus elektroninėje atviro kodo testavimo aplinkoje (TAO). Mokiniams buvo pateiktos interaktyvios užduotys, kuriose per skirtingus socialinius, pilietinius, gamtamokslinius kontekstus buvo tikrinami mokinių dalykiniai ir informaciniai komunikaciniai gebėjimai. Šis išbandymas leis įsivertinti, kaip artimiausioje ateityje NEC pasirengęs pereiti prie elektroninio užduočių vykdymo.