Tarptautinė pedagogų konferencija "Tarpkultūrinio bendradarbiavimo įtaka ugdymo procesui"

Posted by

2016 metų balandžio 22 dieną keturi mūsų gimnazijos mokytojai: Jūratė  Ratautienė, Jadvyga Pukšta, Galina Gaidej, Vitalij Klimovič dalyvavo tarptautinėje mokytojų konferencijoje ,,Tarpkultūrinio bendradarbiavimo įtaka ugdymo procesui“, kuri vyko Vilniaus Lietuvių namuose. Šioje konferencijoje mokytoja Jūratė Ratautienė skaitė pranešimą ,,Lietuvių kalbos kultūros puoselėjimas tautinių mažumų mokykloje“. Mokytojai Jadvyga Pukšta, Galina Gaidej, Vitalij Klimovič buvo konferencijos klausytojai ir dalyviai, įgijo patirties ir užmezgė naujų kultūrinių pažinčių. Konferencijos  tikslas buvo sutelkti Lietuvos ir užsienio mokytojus nagrinėti tarpkultūrinio bendradarbiavimo galimybes šių dienų ugdymo procese, skatinti mokytojų bendradarbiavimą, integruojant dalykus , sudaryti galimybes pasidalinti gerąja patirtimi.

Konferencijoje dalyvavo Lietuvos ir užsienio mokyklų  įvairių dalykų mokytojai: pradinių klasių, lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbų, socialinių mokslų, technologijų ir menų. Konferencijos darbas prasidėjo plenariniame posėdyje ir vėliau vyko įvairiose sekcijose:

  1. Pradinio ugdymo
  2. Lietuvių kalbos ir literatūros
  3. Užsienio kalbų
  4. Socialinių mokslų
  5. Technologijų ir menų

Svečius pasveikino Žygimantas Pavilionis – Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius ir Lietuvos švietimo ir mokslo viceministrė Genoveita Krasauskienė. Per pertraukas mokytojai bendravo su svečiais iš Lenkijos, Rusijos, Turkijos, JAV, Austrijos ir kitų šalių. Labai įdomi buvo mokytojos iš Austrijos Angelikos Krausė patirtis, kai ji pasakojo apie švietimo sistemą ir mokyklų darbą Austrijoje.

Konferencija buvo tikrai naudinga ir aktuali: ji skleidė gerąją tarpkultūrinio  bendradarbiavimo patirtį, stiprino tolerancijos, kūrybiškumo idėjas, supažindino mokytojus su tarpkultūrinio ugdymo aktualijomis, padėjo užmegzti naujus kontaktus.

Lietuvių kalbos mokytojos Jūratė Ratautienė ir Jadvyga Pukšta