Rekolekcijos (2)

Rekolekcijos vaikams ir jaunimui

Posted by

Rekolekcijos (2)Tužoje, šalia Lisovo, miške pilname uogų ir uodų, įvyko 6 dienų rekolekcijos vaikams ir jaunimui „Mano Angelas turi mane – mes esame reikalingi”. Iš mūsų mokyklos jose dalyvavo 8 mokiniai. Vedė rekolekcijas Angelų Seserys ir du klerikai iš Čenstochovos seminarijos. Dauguma dalyvių buvo iš Lietuvos. Prie jų prisijungė trys mergaitės iš Lenkijos. Iš viso buvo 33 dalyviai.

Rekolekcijos vyko Glivickio diecezijos Carito teritorijoje. Kiekvieną dieną buvo Šv. Mišios, vaikai laiką praleido, pažindami Dievą, save ir draugus, taip pat buvo įvairūs žaidimai. Kasdien dalyvius lydėjo kitas Angelas – Gerumo, Džiaugsmo, Dėkingumo… Vaikus aplankė  daug svečių – pažįstami kunigai iš Čenstochovos ir Lisovo, Druchų šeimyna ir Europos skautai, kurie tuo metu savo stovyklą turėjo artimajame miške. Jie taip pat dalyvavo  Mišiose ir parengė vakarą prie laužo. Tuo metu buvo dvi išvykos.  Vieną dieną praleidome Čenstochovoje, pradėdami nuo Mišių Jasnos Guros koplyčioje, kurią irgi apžiūrėjome su ekskursijos vadovu. Davėme interviu Jasnos Guros Radijui. Paskui buvo baseinas ir žaidimai Žaidimų Centre Hula Kula. Kitą dieną nuvažiavome į Košenciną, kur aplankėme XIV a., medinę bažnyčią , Slonsko Žemės Muziejų, Slonsko Dainų ir Šokių ansamblio būstinę. Kine pamatėme archyvinį filmą apie Slonsko festivalį Lietuvoje.

Suorganizuoti šias rekolekcijas padėjo daug geranoriškų žmonių, susitikome su geros širdies žmonėmis. Jautėme Angelų globą, nes nieko neatsitiko nei vaikams, nei kitiems dalyviams. Angelai padėjo kurti vienybę ir draugystę daugiakultūrinėje ir daugiakalbioje bendruomenėje. Gražus draugystės pavyzdys užsimezgė tarp dviejų 8 metų mergaičių. Viena kalbėjo tik lenkiškai, o kita tik lietuviškai, bet idealiai susikalbėjo. 

Vaikai grįžo pilni gerų emocijų, džiugūs ir laimingi, pasisėmę meilės ir gerumo.