iteikimas 2013 (4)

Po dvylikos metų…

Posted by

iteikimas 2013 (4)

Greitai prabėgo dvylika  metų, suskambėjo paskutinis skambutis, moksleiviai išlaikė egzaminus. Liepos 13 dieną J. I. Kraševskio vidurinės mokyklos salėje įvyko 59 laidos  46 abiturientams atestatų įteikimas.

   Vertėtų prisiminti praleistus metus mokykloje ir neseniai įvykusius renginius. 59 abiturientų laidoje buvo nemažai gabių , puikiai besimokančių mokinių, kurie pasiekė labai gerų rezultatų  įvairiuose  konkursuose, olimpiadose ir sporto varžybose.

   Iš 46 absolventų 13 mokinių buvo pirmūnai. Mokiniai , laikę brandos egzaminus, daugiausia pasirinko tiksliųjų mokslų dalykus: matematiką (65%) ir fiziką(15%). Taip pat populiarūs buvo humanitariniai dalykai: anglų kalba(49%), rusų kalba(85%), istorija(49%). Visus pasirinktus egzaminus moksleiviai išlaikė sėkmingai. Geriausi rezultatai buvo pasiekti iš rusų kalbos, net 3 mokiniai surinko po 100 taškų. Už anglų kalbą, istoriją ir matematiką mokiniai irgi gavo maksimalius įvertinimus. Mūsų mokykla didžiuojasi 12 klasės mokiniu D. Ravinskiu, kuris net iš trijų dalykų (matematikos, istorijos, rusų kalbos) gavo didžiausius įvertinimus. Mokinys T. Čunkevič 100 taškų gavo iš anglų kalbos egzamino, mokinės K. Rogovska ir E. Šerlat – 100 taškų iš rusų kalbos egzamino.

   Per atestatų įteikimo iškilmes abiturientai buvo apdovanoti prizais ir loterijos metu išloštu kalnų dviračiu, kurį padovanojo mokyklą remiančios PGNiG įmonės vadovas J. Slovakevič. Mokyklos direktorė G. Juchnevič pranešė apie 5 metų stipendiją, skirtą studijoms Vroclavio Gamtos Mokslų Universitete. Stipendiją paskyrė rėmėjas, minėto  universiteto rektorius, kuris svečiavosi gegužės mėnesį mūsų mokykloje.

    Mokyklos vadovė palinkėjo abiturientams sėkmės jų gyvenime ir moksluose. Iškilmingoje kalboje mokyklos vadovė minėjo, kad visi absolventai turėjo didelę įtaką mokyklos įvaizdžio ir atmosferos kūrimui ir, kad kiekvienas baigęs mokyklą, paliko dalelę savo širdies.