Paskutinis skambutis. 70-oji laida

„Jaunystė turi savyje jėgų atsargų, kuriomis gali daug ką įveikti, jei tik panorės.” J. I. Kraševskis

Ketvirtadienį, gegužės 30 d., nuskambėjo paskutinis skambutis Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos 70-osios laidos abiturientams. Su ašaromis akyse kelios dešimtys jaunuolių atsisveikino su savo mokykla, kolegomis ir mokytojais. Jų laukia atviras kelias į suaugusiųjų gyvenimą, naujas pasaulis, nauji iššūkiai ir atsakomybė.  Gyvenimas – tai nenutrūkstama kelionė, o į tikslą veda daugybė skirtingų kelių. Koks bus tas kelias?  Kartais tai sunkus, išvažinėtas kelias, o kartais – siauras takelis, pilnas griovių ir duobių.  O paskui būna posūkių, verčiančių pasirinkti teisingą kryptį.

Šiltus žodžius abiturientams skyrė gimnazijos direktorė Gelena Juchnevič. Ji paminėjo olimpiadų, konkursų nugalėtojus, pasižymėjusius IV-ųjų gimnazijos klasių mokinius, paskelbė brandos egzaminų pasirinkimo statistiką.

Gražius linkėjimus abiturientams išsakė ir pirmųjų klasių auklėtojos, vienuoliktokai, jauniausieji gimnazijos mokiniai bei klasių auklėtojai. Daugiau nei dvi valandas trukusioje ceremonijoje skambėjo dainos apie mokyklą, eilėraščiai ir žodžiai, kartais išspaudžiantys ašarą….. Gimnazijos abiturientai savo ruožtu vienuoliktokams perdavė testamentą ir simbolinį mokyklos raktą.

Nuotraukos: Rafal Marcinkevič