Dalyvavimas konferencijoje “Vaiko teisė į pareigas”

Gegužės 16 dieną 8a klasės mokiniai Kamila Butkevič, Adriana Daukševič, Gabriel Dunovski, Dominika Franckevič, Pavel Gan ir Deivid Val sėkmingai sudalyvavo Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos ir Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos inicijuotoje konferencijoje “Vaiko teisė į pareigas”. Moksleiviai paruošė ir pristatė pranešimą ir sukūrė filmuką “Mano mažas didelis pasaulis”, kuriuose išsakė savo nuomonę apie vaikų teises ir pareigas. Konferencijos metu išklausė kitų Vilniaus miesto mokyklų pranešimus, dirbdami komandoje su kitų mokyklų mokiniais atliko kūrybinę užduotį, dalyvavo viktorinose. Diena buvo praleista bendraujant, bendradarbiaujant, ugdant lyderystės kompetenciją. Mokinius ruošė ir lydėjo ugdymo karjerai specialistė Žaneta Sventickienė.