Dėkojame už paramą!

2023 m. J. I. Kraševskio gimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupė vėl gavo finansavimą iš Lenkijos biudžeto.

DOTACIJA SKIRTA KASDIENEI PRIEŠMOKYKLINĖS GRUPĖS VEIKLAI REMTI

Šiais metais dotacija skirta priešmokyklinės patalpos papildomai įrangai – stalams ir kėdėms, mokymo priemonėms ir pagalbinėms priemonėms, skatinančioms vaikų psichomotorinį vystymąsi, įsigyti.

Bendra dotacijos vertė – 1251,13 EUR