Dziękujemy za wsparcie!

W roku 2023 grupa przedszkolna Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego kolejny raz otrzymało dofinansowanie ze środków budżetu z Polski.

DOTACJA PRZEZNACZONA NA WSPARCIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GRUPY PRZEDSZKOLNEJ

W tym roku dotacja obejmuje zakup wyposażenia uzupełniającego do sali przedszkolnej – stoły i krzesełka materiały i pomoce dydaktyczne stymulujące rozwój psychomotoryczny u dzieci.

Całkowita wartość dotacji wynosi 1251.13 euro