J. I. Kraševskio dienai skirtos ir lietuvių kalbos pamokos

Kovo 19 d. mūsų gimnazijos bendruomenė minėjo savo globėjo J. I. Kraševskio dieną. Lenkų rašytojas, istorikas, leidėjas J. I. Kraševskis glaudžiai susijęs su Lietuva. Jis ne tik žadino tautinę lietuvių sąmonę, rinko lietuvių tautosaką ir ja domėjosi, bet ir paskatino Joną Basanavičių įkurti mėnraštį ,,Aušra”.

Apie šią Lietuvai svarbią asmenybę kovo 19 d. buvo kalbėta ir per lietuvių kalbos pamokas. 6a ir 6b klasės mokiniai (mokytoja I. Čereškaitė) domėjosi J. I. Kraševskio biografija ir jo nuveiktais darbais, išmoko pasakoti svarbiausius faktus ir parengė kabineto stendą. 7a klasės mokiniai (mokytoja I. Čereškaitė) domėjosi J. I. Kraševskio biografija, pasirinko rašytojo kūrybos ištrauką,  ją raiškiai skaitė per pamoką. 9a klasės mokiniai (mokytojos I. Čereškaitė ir J. Čereškienė) prisiminė J. I. Kraševskio ir Jono Basanavičiaus glaudų bendradarbiavimą, pasklaidė LR Prezidento Gitano Nausėdos gimnazijai dovanotus ,,Aušros“ leidinius, pasirinko skaityti pirmajame ,,Aušros“ numeryje išspausdintą J. I. Kraševskio poemos „Vitolio rauda” ištrauką. 8b klasės mokiniai (mokytoja J. Čereškienė) taip pat prisiminė ,,Aušros” istoriją, J. I. Kraševskio reikšmę ir svarbą Lietuvos istorijai ir kultūrai.