Dalyvavimas respublikiniame anglų kalbos konkurse

Antros klasės mokinys, Robert Dovgialo, dalyvavo respublikiniame 2 klasių mokinių anglų kalbos konkurse “My family tree”. Mokinys turėjo galimybę kartu su tėveliais prisiminti savo šeimos istoriją, suformuoti jos pavidalą vaizduotėje ir pateikti iliustraciją. Mokinio kita užduotis buvo, sukurti garso įrašą apie savo šeimą, kurios įgyvendinimui mokinį paruošė anglų kalbos mok. B. Vincaitienė. Dėkojame mokiniui už drąsą ir dalyvavimą.