Atviros pamokos padeda mokytojams tobulėti

Vasario 2d. mūsų gimnazijoje vyko atvira lietuvių kalbos pamoka 5a klasėje tema ,,Juokas pasakose. Lietuvių  pasaka ,,Mergelė nevalėlė“. Pamoką vedė lietuvių kalbos ir literatūros vyr. mokytoja Jadvyga Pukšta. Mokytojų gerosios patirties sklaida yra veikla, kai mokytojai pasidalina savo patirtimi, mokymo(si) metodais, sėkmės istorijomis ir iššūkiais su kolegomis. Atviros pamokos skatina mokytojus  tobulėti, plėsti savo profesines žinias, tobulinti pamokos struktūrą, taip pat bendradarbiauti, semtis idėjų naujoms  pamokoms. Pamokos pradžioje mokiniai atliko sužadinimo užduotį, kalbėjo, kas jiems sukelia juoką, išsiaiškino, kodėl juokas žmonėms yra toks svarbus, stebėjo juoko jogos pratimą. Mokiniai susipažinę su pamokos uždaviniu vaidmenimis perskaitė pasaką, naudodamiesi vaizdine medžiaga išsiaiškino naujų žodžių reikšmes, vėliau nurodė buitinės pasakos požymius bei įvardijo mergaitės nevalėlės ydas, pašiepiamas pasakoje. Pamokos pabaigoje mokiniai atliko įsivertinimo testą , sukurtą mokytojos EDUKA platformoje. Taip pat naudodamiesi Mentimeter mokymosi įrankiu mokiniai reflektavo, užrašė, ko išmoko, kaip jautėsi pamokoje. Pamoką stebėjusios mokytojos džiaugėsi mokinių aktyvumu, gebėjimu dirbti poromis, sutelkti dėmesį mokymuisi. Vyko pamokos aptarimas, pasidalijamas įžvalgomis.