XXX-ojo kunigo Kazimiero Švarliko kalėdinių giesmių ir pastoralių festivalio Bendzine rezultatai

Sausio 11-14 d. Będzine vyko jubiliejinis XXX-asis kunigo Kazimiero Švarliko kalėdinių giesmių ir pastoralių festivalis „Bendzine“. Mūsų gimnazijos abiturientė Elžbieta Rosovska šiame renginyje laimėjo trečiąją vietą. Be to, jai buvo įteiktas draugijos “WSPÓLNOTA POLSKA” Aukštutinės Silezijos skyriaus pirmininko Stefano Gajdos įsteigtas prizas. Sveikiname Elžbietą su šiuo puikiu pasiekimu! Jos muzikinis talentas buvo įvertintas, o apdovanojimas yra pelnytas pripažinimas.