Integruotos kūno kultūros ir lietuvių kalbos pamokos apie modernizmą

Spalio 27 d. 7a klasės mokiniai (mokytojos Dangira Naruševičienė ir Ieva Čereškaitė) susipažino su modernizmo laikotarpio bruožais dailėje, prozoje ir poezijoje. Tam, kad mokiniai aiškiau pamatytų modernizmo bruožus, modernizmo laikotarpio kūriniai buvo lyginami su kitų laikotarpių darbais. Septintokai puikiai suprato, kad ištrauka iš Franco Kafkos ,,Metamorfozės“ yra būtent modernizmo kūrinys, o Jono Biliūno ,,Kliudžiau“ modernizmui priskirti negalėtume. Išnagrinėję eilėraščius mokiniai pastebėjo, kad modernus Henriko Radausko eilėraštis gerokai skiriasi nuo Džordžo Gordono Bairono eilėraščio, o Pablo Pikaso kūryba gerokai skiriasi nuo realizmo dailės. Susipažinę su pavyzdžiais, mokiniai turėjo atlikti estafetes ir savo žinias įtvirtinti: iš dalelių sudėti modernizmo atstovo piešinį ir atmintyje ,,atnešti“ modernaus eilėraščio žodį. Pastaroji užduotis buvo itin smagi ir privertė susimąstyti apie atminties lavinimą. Džiaugiamės, kad integruoto ugdymo diena buvo prasminga ir linksma.