Vilnius romantikų pėdomis

Rugsėjo 29 d. IIa klasės mokiniai kartu su tikybos mokytoja Rita Gvazdaityte ir lietuvių kalbos mokytoja Joana Čereškaite turėjo edukacinę pamoką kitoje erdvėje, skirtą Vilniui kaip lenkų romantizmo lopšiui. Ekskursiją mokiniai pradėjo nuo Aušros vartų. Jaunasis Adomas Mickevičius iš Naugarduko atvyko į Vilnių ir iškart pasuko žingsnius pas Tą, kurią „Aušros Vartai Vilniuje garsėja“. Jie taip pat įžengė į buvusio bazilijonų vienuolyno, kurį caro valdžia buvo pavertusi laikinu kalėjimu, teritoriją. Čia praėjo tragiškiausias Adomo Mickevičiaus buvimo Vilniuje laikotarpis. Vadinamojoje Konrado celėje jis buvo kalinamas kartu su kolegomis dėl Filomatų ir Filaretų proceso.

Tuomet dešimtokai atėjo į Vilniaus universiteto kiemą. Čia  Adomas Mickevičius 1815-1819 m. studijavo Filosofijos ir istorijos fakultete. Toliau jie aplankė vietas, kuriose yra atminimo lentos, informuojančios apie poeto nuomotus butus. Sustojo prie buvusios spaustuvės pastato, kuriame buvo išspausdintos “Baladės ir romansai” bei “Vėlinės” II dalis. Šių rinkinių išleidimas lenkų literatūroje pradėjo naują epochą – romantizmo epochą.