Lietuvių kalbos dienos Vilniaus universiteto bibliotekoje 

Vasario 22 dieną 6 b klasės mokiniai kartu su lietuvių kalbos mokytoja Joana Čereškiene apsilankė Vilniaus universiteto bibliotekoje. Vilniaus universiteto biblioteka, minėdama lietuvių kalbos dienas, vasario 15 d. – kovo 10 d. parengė mokiniams ekspozicijos „Lietuvių kalbos ir literatūros DNR“ pristatymus. Bibliotekos darbuotojai įdomiai pasakojo apie gerai žinomus ir bibliotekoje saugomus rankraščius bei retus spaudinius: M. Mažvydo „Katekizmo“ faksimilę, A. Baranausko „Anykščių šilelį“; J. Biliūno „Brisiaus galą“, V. Kudirkos „Laisvas valandas“ ir daug kitų svarbių lietuvių kūrinių.

Vilniaus universiteto biblioteka–valstybinės reikšmės akademinė biblioteka, įkurta 1570 m. Vilniuje. Seniausioje akademinėje bibliotekoje saugoma per 5 mln. dokumentų. Centrinė biblioteka iki šių dienų dirba autentiškose, XVI a. menančiose erdvėse.

Mokiniai turėjo galimybę susipažinti su muziejumi ir jo vertybėmis, gilino ir įtvirtino savo žinias apie tautos praeitį, kultūrą, papročius.