Mokomės gestų kalbos pagrindų

Tolerancija yra savybė, kurią turi turėti kiekvienas protingas ir atsakingas žmogus. Mokykloje savo mokiniams stengiamės ugdyti šią savybę. Mus supa įvairūs žmonės, tarp jų yra ir kurčnebylių. Šie žmonės norėdami susikalbėti naudoja gestų kalbą. Ar galime suprasti, ką jie sako? Kaip turime reaguoti, kai matome taip kalbančius žmones? Klasės valandėlės metu 7a klasės mokiniai (auklėtoja V. Andrušanec) bandė išmokti šios kalbos pagrindus. Jiems talkino mokytoja lituanistė Ieva Čereškaitė. Mokiniai mokėsi ištarti savo vardą, šia kalba paklausti draugo vardo ir kaip jis jaučiasi.