Mokslo metų pabaiga. Trečia dalis

Birželio 15 dieną vyko mokslo metų pabaigos šventė pradinėms klasėms ir parengiamajai grupei. Šiltai sutikusi visus svečius, gimnazijos direktorė Gelena Juchnevič palinkėjo mokiniams ir mokytojams pelnyto poilsio. Direktoriaus pavaduotojas Marek Petrusevič  minėjo mokinių, gavusių diplomus už pavyzdingą ugdymą ir aktyvų dalyvavimą gimnazijos gyvenime, vardus.

Ketvirtos klasės mokiniai gavo pradinės mokyklos baigimo pažymėjimus. Jų tėvai padėkojo gimnazijos administracijai, mokytojams ir auklėtojai už keturių metų pastangas ugdant jų vaikus.

Atėjo laikas užtarnautam poilsiui, ypač nuo kompiuterių.