Zakończenie roku szkolnego. Część 3.

Dnia 15 czerwca odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego w klasach początkowych oraz grupy przygotowawczej. Po serdecznym przywitaniu wszystkich przybyłych dyrektor gimnazjum Helena Juchniewucz życzyła uczniom i nauczycielom zasłużonego odpoczynku. Wicedyrektor Marek Petrusewicz wymienił nazwiska uczniów, którzy otrzymali dyplomy za wzorową naukę i aktywny udział w życiu gimnazjum.
 
Czwartoklasiści otrzymali świadectwa ukończenia szkoły początkowej. Rodzice 4 klasy serdecznie dziękowali dyrekcji, nauczycielom oraz wychowawczyni za wieloroczny trud i wysiłek.
 
Nadszedł czas na zasłużony odpoczynek, szczególnie od komputerów.