Eilėraštis Lietuvai

IVb klasės mokiniai (mokytoja Dovilė Bagdonienė) gražiausiais žodžiais pasveikino Lietuvą atkurtos Nepriklausomybės proga. Nors karantinas mūsų galimybes labai apribojo, tačiau mokiniai labai kūrybiškai pažvelgė į šią užduotį. Anelės Snukiškytės-Ališauskienės eilėraštį “Mano tėvynė” deklamavo net iš Vilniaus širdies – Gedimino prospekto.

https://www.youtube.com/watch?v=HhuUKzUsEM4