Ėjimo konkursas „Tūkstančiai žingsnių Lietuvai”

Kviečiame visus dalyvauti ėjimo konkurse, kurį organizuoja mūsų gimnazijos fizinio ugdymo mokytojai. Tokiu būdu paminėsime kovo 11-osios – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną, populiarinsime sportinį ėjimą gimnazijos mokinių tarpe, taikant IT, didinsime mokinių užimtumą per fizinį aktyvumą.

Renginio programa: Nuo kovo 1-mos iki kovo 7 dienos mokiniai dalyvauja ėjimo konkurse. Naudodamiesi telefono programėlėmis, pasirenka laiką, ėjimo maršrutus, stengiasi nueiti kuo ilgesnį atstumą. Rezultatus atsiunčia savo fizinio ugdymo mokytojui iki kovo 07d. 23.59 val. Programėlės nuotraukoje (screenshote) turi matytis:  data, nueitas kilometrų skaičius ir ėjimo laikas.

Nugalėtojų nustatymas ir apdovanojimas:  Suskaičiuojamas kiekvienos klasės   bendras  nueitų kilometrų skaičius ir dalinamas iš klasėje esančių mokinių skaičiaus (išvedamas vidurkis). Kviečiame dalyvauti ir visą mokytojų kolektyvą kaip atskirą dalyvių grupę.  Laimės klasė, kurios nueitų kilometrų  vidurkis bus didžiausias. Taip pat bus išaiškinti daugiausiai kilomertų nuėję mokiniai individualioje įskaitoje. Konkurso rezultatai bus paskelbti gimnazijos svetainėje ir Facebook tinklapyje.