Zawody w chodziarstwie „Tysiąc kroków dla Litwy”

Zapraszamy wszystkich do udziału w zawodach w chodziarstwie organizowanych przez nauczycieli wychowania fizycznego naszego gimnazjum. W ten sposób upamiętnimy 11 marca – Dzień Odzyskania Niepodległości Litwy, spopularyzujemy wśród uczniów chodzenie sportowe przy zastosowaniu technologii informacyjnych i zwiększymy aktywność fizyczną uczniów.

Regulamin konkursu: Od 1 do 7 marca uczniowie biorą udział w zawodach w chodzeniu. Korzystając z aplikacji na telefon, wybierają czas, trasy piesze, próbują przejść jak najdłuższy dystans. Wysyłają wyniki do nauczyciela wychowania fizycznego do 7 marca godz. 23:59. Zrzut ekranu (screenshot) powinien zawierać: datę, ilość pokonanych kilometrów i czas marszu.

Wyłonienie zwycięzców: Zostanie obliczona ogólna liczba pokonanych kilometrów każdej klasy i podzielona przez liczbę uczniów w klasie. Zapraszamy do aktywnego udziału również nauczycieli, którzy będą konkurować jako osobna grupa. Wygra ta klasa, której średnia arytmetyczna pokonanych kilometrów będzie największa. Nagrodzeni zostaną również uczniowie, którzy pokonają najwięcej kilometrów w indywidualnym zakresie. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie gimnazjum oraz na Facebooku.