Sėkmė lietuvių kalbos olimpiadoje

Š.m. vasario 12 d. vyko Vilniaus miesto lietuvių kalbos olimpiados tautinių bendrijų  mokyklų mokinių I etapas. Šiuo sudėtingu laikotarpiu olimpiadoje dalyvavo daug mokinių. Mūsų gimnazijai atstovavo G2b klasės mokinės Agnė Petrikaitė ir Emilija Valiučko (mok. Joana Čereškienė). Džiugu, kad Emilijos Valiučko rašinys buvo pripažintas vienu iš geriausių olimpiadoje ir autorė pagirta už temos aktualizavimą. Agnei Petrikaitei geriau pavyko kalbos vartojimo užduotys.

Abi mokinės pakviestos į Vilniaus miesto mokyklų lietuvių kalbos olimpiados šalies etapą, kuris vyks kovo 25 d. nuotoliniu būdu.