Projektas “Mokykla 6.0”

Mūsų, J. I. Kraševskio, gimnazija dalyvauja projekte „Mokykla 6.0“. Tai projektas skirtas Lenkijos ir Polonijos švietimo institucijų bendradarbiavimui. Pavadinimas nurodo aukščiausią Lenkijos švietimo sistemoje naudojamą įvertinimą ir apytikslį skaičių lenkų visame pasaulyje, kuris sudaro  apie 60 milijonų. Projektas skatina užmegzti nuolatinius ryšius tarp mokyklų Lenkijoje ir užsienyje, siekiant abipusio tobulėjimo ir mokymo kokybės gerinimo. Taip pat yra galimybė išplėsti žinias apie Lenkiją, jos kalbą, kultūrą ir istoriją.

Mūsų pasirinkta mokykla yra Lomianki mieste. Tai yra 3-oji pagrindinė mokykla.

Internetinis puslapis: http://sp3.edulomianki.pl/

Facebook profilis:

https://www.facebook.com/sp3kusylomiaki/posts/2817900314964519

Projekto „Mokykla 6.0“ tikslai yra:

– gerinti lenkų ir lenkų diasporos švietimų institucijų darbo kokybę ir plėtrą;

– populiarinti Polonijos ir užsienyje gyvenančių lenkų, dirbančių Lenkijos ir užsienio mokyklose, istoriją ir pasiekimus;

– partnerių mainų patirtis;

– remti vaikus ir jaunimą psichofizinėje ir socialinėje raidoje, aktyvinant ir bendradarbiaujant;

– gauti Mokyklos 6.0 sertifikatą.

Projekto „Mokykla 6.0“ veiklos sritys:

  1. Pedagogų bendradarbiavimas.

– mokymo medžiagos kūrimas;

– metodinės konsultacijos (abipusių poreikių, lūkesčių ir galimybių diagnozavimas);

– keitimasis patirtimi;

– mokytojų mobilumas (tarpusavių vizitai);

– didaktinių naujovių plėtojimas.

  1. Kvalifikacijos kėlimas ir mokytojų įgūdžių tobulinimas dalyvaujant mokytojų rengimo centrų asociacijos „Wspólnota polska“ organizuotose tobulinimo kursuose:

– internetiniai seminarai;

– kursai;

– mokymai;

– konferencijos.

  1. Vaikų ir jaunimo bendradarbiavimas:

– veiksmai naudojant „Mokykla 6.0“ internetinę platformą (keitimasis informacija);

– dalyvavimas projekte;

– vaikų ir jaunimo mainai (mokinių mobilumas);

– konkursai;

– edukaciniai ir menų projektai;

– sportas;

– internetinis ir asmeninis mokinių dalyvavimas švietimo veikloje.

  1. Vietinės bendruomenės aktyvinimas:

– švietimo iniciatyvos, įtraukiančios tėvus.

Projekto šūkiai:

  1. „IT mokykla“
  2. „Efektyvi mokytojo akademija“
  3. „Laikas pradėti“
  4. “Bendras tiltas”

Kviečiame Jus pamėgti mūsų mokyklos-partnerės Facebook profilį ir sekti mūsų projektinę veiklą.