Projekt “Szkoła 6.0”

Nasza szkoła, społeczność Gimnazjum im J. I. Kraszewskiego bierze udział w projekcie „Szkoła 6.0”. Jest to projekt tworzący platformę współpracy pomiędzy polskimi i polonijnymi środowiskami oświatowymi. Nazwa nawiązuje do najwyższej oceny stosowanej w polskim systemie edukacyjnym oraz do szacunkowej liczby Polaków z kraju i z zagranicy obliczanej na 60 milionów. Jest symbolicznym podkreśleniem wagi jakości w nauczaniu oraz roli, jaką placówki oświatowe odgrywają w procesie podtrzymywania polskości.
Projekt zachęca do nawiązywania stałych i pogłębionych kontaktów między szkołami w Polsce i za granicą w celu wzajemnego rozwoju oraz podnoszenia jakości ich nauczania. To również okazja do poszerzania wiadomości o Polsce, jej języku, kulturze i historii poza granicami kraju, a także popularyzowania wiedzy o historii i dorobku Polonii i Polaków żyjących za granicą w społeczeństwie polskim.
Szkoła, którą wybraliśmy mieści się w Łomiankach. Jest to szkoła Szkoła Podstawowa nr3 w Łomiankach

STRONA WWW http://sp3.edulomianki.pl/
PROFIL – STRONA FACEBOOK
https://www.facebook.com/sp3kusylomiaki/posts/2817900314964519

Celem projektu „Szkoła 6.0” jest:
– podnoszenie jakości pracy i rozwój placówek polskich i polonijnych;
– popularyzowanie historii i dorobku Polonii oraz Polaków żyjących za granicą, pracujących w szkołach na terenie Polski i poza granicami Polski;
– wymiana doświadczeń placówek partnerskich;
– wpieranie w rozwoju psychofizycznym i społecznym dzieci i młodzieży poprzez aktywizację, współpracę oraz działania edukacyjno – wychowawcze;
– zdobycie Certyfikatu Szkoły 6.0 .
Obszary działań do PROJEKTU SZKOŁA 6.0
1.Współpraca kadry pedagogicznej.
– opracowanie materiałów dydaktycznych;
– doradztwo metodyczne( diagnoza wzajemnych potrzeb, oczekiwań i możliwości);
– wymiana doświadczeń;
– mobilność nauczycieli ( wizyty studyjne);
– opracowanie innowacji dydaktycznych;
2. Podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie umiejętności nauczycieli poprzez udział w formach doskonalenia organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenie„ Wspólnota Polska”.
– webinaria;
– kursy;
– szkolenia;
– konferencje;
– zjazdy;
3.Współpraca dzieci i młodzieży.
-działania z użyciem platformy Szkoły 6.0 (wymiana informacji o swoich środowiskach lokalnych);
– udział w projekcie;
– wymiana dzieci i młodzieży (mobilność uczniów);
– konkursy;
– projekty edukacyjne, artystyczne, wychowawcze;
– sport;
– uczestnictwo online i osobiste w zajęciach edukacyjnych na poziomie edukacyjnym danych uczniów;
4. Aktywizacja lokalnego środowiska.
– inicjatywy edukacyjne włączające rodziców;

Hasła przewodnie projektu
1.”szkoła IT”
2.”akademia skutecznego nauczyciela”
3.”czas na start”
4.”wspólny most”
Zapraszam serdecznie do polubienia FB szkoły współpracującej z naszą szkołą, szkołą z Wilna i śledzenia naszych projektów oraz działań.