Kvalifikacijos tobulino seminaras “Mokymąsi aktyvinantys metodai ir edukacinės aplinkos”

Posted by

Lapkričio 9 d. mūsų gimnazijos mokytojai dalyvavo edukacinėje išvykoje ir kvalifikacijos tobulinimo seminare „Mokymąsi aktyvinantys metodai ir edukacinės aplinkos“, kurio metu jie aplankė Lietuvos ir Lenkijos kultūrai svarbias vietas. Kelionės programa buvo labai turtinga. Kelionės pradžioje buvo aplankytas XVII amžiaus Baltųjų Augustinų ordino Videniškių vienuolynas Giedraičių giminės tėvonija. Iš šių vietovių yra kildinamas 2018 m. lapkričio 7 d. palaimintuoju paskelbtas atgailos kanauninkų vienuolis Mykolas Giedraitis. 1754 m. pastatytame vienuolyne gyvos Jurgio Giedraičio (Jerzy Giedroyc) – Lietuvos kunigaikščio Paryžiuje – idėjos. Kitas sustojimas buvo Alantos dvaro sodyboje.  Alantos dvaras yra žinomas jau nuo XV a. pradžios, kuomet Vytautas Didysis jį dovanojo savo broliui Žygimantui Kęstutaičiui. Kelis šimtmečius dvarą valdė garsioji Radvilų giminė, o paskutiniai jo šeimininkai buvo iš Lenkijos kilę dvarininkai Pac-Pomarnackis. Kelionės pabaigoje mokytojai aplankė Adomynės dvarą, apžiūrėjo dvarą bei dalyvavo edukaciniame užsiėmime.