G4 klasės išvyka į Kauną

Spalio 25 d. G4 klasės mokiniai su lietuvių kalbos mokytojomis D. Bagdoniene ir J. Čereškiene bei anglų kalbos mokytoju V. Klimovič lankėsi Maironio memorialiniame bute, Balio ir Vandos Sruogų namuose – muziejuje ir S. Nėries memorialiniame muziejuje.

Maironio memorialiniame bute dailūs senoviniai baldai, retų knygų spintos, skulptūros, paveikslai ir pats Maironis, žvelgiantis iš portretų, sutelkė mokinių dėmesį ir paskatino įsiklausyti į įdomų gidės pasakojimą.

Maironio namuose lankydavosi menininkai, dvasininkai, studentai, giminaičiai. Čia Maironis parašė puikių eilėraščių, balades ,,Čičinskas“, ,,Jūratė ir Kastytis“, istorinių dramų trilogiją ,,Kęstučio mirtis“, ,,Vytautas pas kryžiuočius“, ,,Didysis Vytautas – karalius“, taip pat literatūros ir istorijos mokslo darbų.

Balio ir Vandos Sruogų namai – muziejus nustebino dvyliktokus savo eksponatų, daugiau nei 20 000, gausa. Muziejaus rinkinį sudaro rašytojo B. Sruogos, istorikės V. Daugirdaitės Sruogienės, teatrologės Dalios Sruogaitės muziejinės vertybės: laiškai, knygos, dokumentai, meno kūriniai ir kt.

S. Nėries muziejuje atkurti keturi memorialiniai kambariai. Poetė su šeima čia gyveno 1937–1941 metais. Filmuoti archyviniai įrašai, modernūs stendai, literatūrinė ekspozicija padėjo mokiniams įtvirtinti žinias apie poetės gyvenimo ir kūrybos kelią.