Wycieczka klasy G4 do Kowna

25 października uczniowie klasy G4 wraz z nauczycielkami języka litewskiego Dovilė Bagdonienė i Joanną Čereškienė oraz nauczycielem języka angielskiego Witalijem Klimowiczem wyjechali na wycieczkę edukacyjną do Kowna. Zwiedzili Muzeum Literatury Litewskiej im. Maironisa i mieszkanie, w którym mieszkał kluczowy litewski pisarz, Dom-Muzeum Balysa Sruogi oraz muzeum Salomei Neris.  

W mieszkaniu-muzeum Maironisa uczniowie obejrzeli piękne antyczne meble, regały z rzadkimi książkami, rzeźby i obrazy oraz wysłuchali interesującego opowiadania przewodnika. To właśnie tu Maironis napisał wspaniałe wiersze, ballady ,,Čičinskas“, ,,Jūratė ir Kastytis“, trylogię dramatów historycznych ,,Kęstučio mirtis“, ,,Vytautas pas kryžiuočius“, ,,Didysis Vytautas – karalius“, a także inne dzieła literackie i historyczne.

Dom-Muzeum Balysa Sruogi zachwycił dwunastaków swoją kolekcją składającą się z ponad 20 000 eksponatów. Kolekcja muzeum składa się z muzealnych skarbów pisarza B. Sruogi, historyka V. Daugirdaitė Sruogienė i teatrologa Dalii Sruogaitė: listów, książek, dokumentów, dzieł sztuki itp.

W muzeum Salomei Neris zostały przywrócone do życia 4 pokoje, w których poetka mieszkała ze swoją rodziną w latach 1937–1941. Sfilmowane nagrania archiwalne, nowoczesne stoiska, wystawa literacka pomogły gimnazjalistom utrwalić wiedzę o życiu i twórczości poetki.