Lik sveika mokykla!

Posted by

Birželio 7 d. mokykloje įvyko 1-4 klasių mokslo metų baigimo iškilmės. Ir dabar atostogos oficialiai yra paskelbtos. Nemažas skaičius pavyzdingai besimokančių 1-4 klasių mokinių gavo diplomus ir knygas. Visi priešmokyklinės grupės mokiniai, sėkmingai įveikė programą, gavo savo pirmą diplomą ir galimybė tęsti mokslą 1 klasėje. Direktorė visiems mokiniams linkėjo geros ir saugios vasaros!