Linksmų šv. Velykų!

Posted by

Mielieji gimnazijos draugai, mokytojai, tėvai ir visa gimnazijos bendruomenė!

Kiekvienas pavasaris mums
Dovanoja atgaivą, džiaugsmą,
Šv. Velykų ryto nuojautą.
Tegul bundanti žemė gaudžia
Prisikėlimo varpais, nešdama Jums
Gerumo, vilties ir atpirkimo džiaugsmą.