Edukacinė išvyka į Lietuvių kalbos instituto muziejų ,,Lituanistikos židinys“

Balandžio  18 dieną Vilniaus J. I. Kraševskio gimnazijos 7a ir 7b klasių mokiniai kartu su lietuvių kalbos mokytoja J. Pukšta aplankė Lietuvių kalbos instituto Kalbos muziejų ,,Lituanistikos židinys“.  Muziejaus uždavinys yra patrauklia ir šiuolaikiška forma perteikti visuomenei naujausias kalbotyros žinias, šviesti visuomenę aktualiais kalbos vartojimo klausimais, kelti lietuvių kalbos prestižą, motyvuoti moksleivius kaip būsimuosius kalbos tyrėjus ir puoselėtojus, propaguoti lietuvių kalbą kaip Europos daugiakalbystės bei kultūrų dialogo partnerę. Moksleiviai susipažino su įžymių kalbininkų svarbiausiais darbais, su įvairiomis kalbotyros sritimis, su lietuvių kalbos tarmėmis, sužinojo,  iš kur atsirado lietuvių kalboje nosinės raidės ir kaip buvo sudaromas Didysis lietuvių kalbos žodynas. Moksleiviai galėjo prisiliesti prie kalbos rankomis žaisdami kompiuterinius kalbos žaidimus, vartydami patrauklias kompiuterines knygas.