Intensyvūs remonto darbai gimnazijoje

Mūsų gimnazija dalyvauja projekte “Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos renovacija“, kurį remia Lenkijos Respublikos Senatas, draugija „Wspólnota Polska“ bei Vilniaus miesto savivaldybė. Moksleiviai ir mokytojai turi geresnes darbo sąlygas, modernią įrangą, naujus baldus. Prieš savaitę vyko renovuoto ir atnaujinto pirmo aukšto (apie 350m2) atidarymas.

 Mokyklos bendruomenė yra taip pat dėkinga Vilniaus m. savivaldybei, kuri šiemet prisidėjo prie atliktų valgyklos, tualetų, naujos automobilių stovėjimo aikštelės ir universalios daugiafunkcinės mini futbolo aikštelės remontų. Iškilmingas mini futbolo aikštelės atidarymas vyko gruodžio 4 dieną. Projektą finansavo Vilniaus miesto savivaldybė ir Kūno kultūros ir sporto departamentas prie LR Vyriausybės. Naujos aikštelės atidarymo ceremonijoje dalyvavo: Vilniaus miesto vicemerė Edyta Tamošiūnaitė, Kūno kultūros ir sporto departamento laikinai einanti pareigas direktorė Kornelija Tiesnesytė, Vilniaus miesto savivaldybės Sporto skyriaus vedėjas Evaldas Martinka ir gimnazijos absolventas, ilgalaikis Lietuvos nacionalinės rinktinės žaidėjas, FK Trakai klubo kapitonas Valdemar Boravski.

Mokykla taip pat turi naują automobilių stovėjimo aikštelę su ekologiška danga.

Dėkojame Lenkijos Respublikos Senatui, draugijos „Wspólnota Polska“ pirmininkui, Dariušui Piotrui Bonislavskiui bei Vilniaus miesto vicemerei Editai Tamošiūnaitei už gimnazijos ir jos įrangos atnaujinimą.